P.P.H.U. BARTPOL s.c.
Elwira Bartnik Zuzanna Bartnik

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE

05-092 Łomianki, ul. Spacerowa 27

tel./fax. 22 751 15 07, 22 751 72 75

tel. kom. 605 549 127 

e-mail: biuro@bartpol-lomianki.pl

URZĄDZENIA OGRANICZAJĄCE RUCH POJAZDÓW I ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH

Azyle dla pieszych

tworzą wyspy przy przejściach dla pieszych zapewniając uczestnikom ruchu bezpieczeństwo i widoczność. Wtapiane elementy odblaskowe w obrzeża stanowią zarys widoczny po zmroku a elementy tworzące azyl umożliwiają układanie w dowolnym kształcie i wielkości.

Balustrady drogowe U-11

stosuje się jako zabezpieczenie ruchu pieszych i rowerzystów przed upadkiem z terenów zniesionych powyżej poziomu jezdni lub obiektów przylegających do pasa drogowego.

Bariery składane nożycowe

stosowane do wydzielenia prac wodociągowych, telekomunikacyjnych, energetycznych i gazowych lub wydzielenia miejsc pracy, rozładunku.
W zależności od zastosowania barier składanych nożycowych stosowana jest barwa biało czerwona lub żółto czarna w barierach wolnostojących, montowanych do ścian lub ze stopami wyposażonymi w kółka.
Bariery wykonane z PCV – listwy i rury barwione w masie na kolor biały i czerwony -pojedyncze o rozstawie od 2 m do 3 m, czteropłotek 2mx2m lub ciąg 8 m, okrągłe o średnicy do 1,2 m.
Bariery wykonane ze stali malowane proszkowo o rozstawie od 1,5 m do 3 m z elementami odblaskowymi.

Kładki dla pieszych U-28

Kładki dla pieszych stosuje się w przypadku konieczności zapewnienia pieszym przejścia nad wykopem przy pracach drogowych.
Kładka stała z wyjmowanym poręczami na czas transportu oraz kładka składana z poręczami składanymi.

Łańcuch ostrzegawczy z tworzywa i stalowy

Łańcuch ostrzegawczy wykorzystywany jest do wygrodzenia ciągów komunikacyjnych, alejek magazynowych, miejsc napraw, konserwacji maszyn i urządzeń to również skuteczne oznakowanie oraz zabezpieczenie wykopów, robót drogowych, stanowisk pracy, czasowo zamkniętych, wydzielonych przestrzeni, zabezpieczenie ulicznych ciągów pieszo-rowerowych
Łańcuch ostrzegawczy z tworzywa sztucznego barwiony w kolorystyce biało-czerwonel lub żółto-czarnej montowany/zawieszany na słupkach plastikowych lub pachołkach.
Łańcuch gospodarczy – techniczny stalowy zabezpieczany przed korozją ocynkiem może być barwiony w kolorystyce białej, czerwonej, żółtej lub czarnej montowany/zawieszany na słupkach łańcuchowych U-12b

Najazd, kliny na wózki

Najazd, klin wykonany z gumy. Mocowany do podłoża na stałe śrubami montażowymi lub na klej.
Stosowany również jako element tymczasowy. Idealny do zastosowania przy schodach, wysokich krawężnikach lub wyniesieniach dla wózków, platform, rowerów i samochodów.

Ograniczniki parkingowe, blokady parkingowe

Ograniczniki parkingowe stosowane jako rozdzielenie miejsc postojowych na terenie garaży ogólno dostępnych oraz placów parkingowych zabezpieczają inne pojazdy przed uszkodzeniami. Stosowane są również jako rozdzielenie ścieżki rowerowej od pasów drogowych.

Słupek U-12c

wykonany z rury stalowej ocynkowanej fi 120 malowany proszkowo z naklejonymi pasami czerwonymi odblaskowymi.

Słupek U-12b

o średnicy fi 60 stalowy malowany proszkowo z czerwonymi pasami odblaskowymi z haczykami do montażu łańcucha odgradzającego.

Słupki U-12

stosowane do zabezpieczenia ruchu pieszych oraz ścieżek rowerowych, blokujące wjazd pojazdów na chodnik.

Progi kablowe i strażackie

Progi kablowe są szybkim zabezpieczeniem przewodów elektrycznych, kabli oraz szlauchów na imprezach masowych jak i drogach publicznych. Elementy skośne umożliwiają dobrowolne kształtowanie progu a barwa czarno żółta zapewnia prawidłową widoczność. Progi posiadają komory umożliwiające układanie kabli lub jeden otwór na wąż strażacki.

Progi U-16, U-17 i zwijany

Progi podrzutowe U-17 stosowane do ograniczenia prędkości pojazdów na terenie ograniczonej dostępności – tereny zakładowe, jednostki użyteczności publicznej, parkingi, drogi osiedlowe. Progi zwalniające U-16 stosowane na obszarze dróg lokalnych, dojazdowych, zbiorczych.
Barwa czarno-żółta oraz elementy odblaskowe zapewniają widoczność w dzień i w nocy.
Tymczasowy próg zwijany służy do wymuszenia ograniczenia prędkości przy kontrolach drogowych lub akcjach ratunkowych.

Przęsła tymczasowe ogrodzeniowe

Przęsła ogrodzeniowe są przenośnym, prostym i szybkim zabezpieczeniem placu budowy, głębokich wykopów, imprez publicznych, parkingów strzeżonych.

Separator ruchu

Separator ruchu stosowany jest jako tymczasowe lub trwałe poziome oznakowanie miejsc prowadzenia robót drogowych, oznaczenia zwężenia pasa ruchu lub pasa awaryjnego.
Dopuszczane jest również stosowanie separatorów ruchu na prostych odcinkach wydzielających drogi rowerowe, torowiska tramwajowe od jezdni lub wyznaczające miejsca parkingowe.
Separatory ruchu;
– ciągłe
– punktowe
– łańcuchowe
– szynowe
– hol-separator
– parkingowe

Słupki blokujące U-12c

Słupki blokujące U-12c stosuje się w celu niedopuszczenia do wjeżdżania i parkowania pojazdów na chodnikach i ciągach pieszo-rowerowych.

Słupki łańcuchowe plastikowe

Słupki łańcuchowe plastikowe używane do szybkich wygrodzeń na wewnętrznych i zewnętrznych terenach obiektów sportowych, handlowych, magazynowych. Słupki o kolorystyce ostrzegawczej biało czerwonej oraz żółto czarnej połączone łańcuchem plastikowym.

Słupki parkingowe

Słupki parkingowe jako elementy oznakowujące miejsce parkingowe jednocześnie zabezpieczają pojazd przed kradzieżą. Mocowane na stałe do podłoża z zamkiem uniemożliwiają ich demontaż i złożenie przez osoby nieupoważnione.

Słupki z taśmą, kasety z taśmą na pachołki i ścienne

Słupki z taśmą do wygrodzenia strefy niebezpiecznej lub zamkniętej na terenie zakładów produkcyjnych, hal magazynowych oraz obszarów przeznaczonych do rozładunki i załadunku towarów. Stosowane mogą być również na placach budowy, parkingach, terminalach lotniczych.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji - odpowiemy na każde pytanie

P.P.H.U. BARTPOL s.c.
Elwira Bartnik Zuzanna Bartnik

05-092 Łomianki, ul. Spacerowa 27

 tel./fax. 22 751 15 07, 22 751 72 75
tel. kom. 605 549 127 

e-mail: biuro@bartpol-lomianki.pl

www.bartpol-lomianki.pl

www.zaporadrogowa.pl

I Ty dołącz do grona zadowolonych użytkowników i klientów naszej firmy

[C] BARTPOL s.c.   |    DeSign: PRACOWNIA.NET